ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะ IEEE 802.11ax แบบดั้งเดิม 5 GHz เมื่อเทียบกับสเปกตรัมคลื่นความถี่ 6 GHz ใหม่ ด้วยช่องขนาดใหญ่มากขึ้นใน 6 GHz ข้อดีเทคโนโลยีของเครือข่าย Wi-Fi 6E จึงช่วยให้ความเร็วของลูกค้าพีซีสูงสุดที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับ 5 GHz Wi-Fi 5

2

อ้างอิงจากข้อมูลจำเพาะของ IEEE 802.11ax ความสามารถของเทคโนโลยี 160 MHz และ Wi-Fi 6/6E ช่วยให้ความเร็วของลูกค้าพีซีสูงสุดที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ Wi-Fi 5

3

อ้างอิงตามข้อมูลจำเพาะ IEEE 802.11ax การจำลองด้านวิศวกรรมของ Intel ช่องสัญญาณ 160 MHz และข้อดีของเทคโนโลยี Wi-Fi 6/6E ที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งข้อมูลที่มีการจัดการเครือข่ายช่วยให้มีเวลาแฝงที่ต่ำลง การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับการรับส่งข้อมูลทีมีการแข่งขันในการเข้าใช้ช่องสัญญาณแบบสุ่มของเครือข่าย Wi-Fi 5 มาตรฐาน