ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์ Wifi ที่ได้รับการปรับปรุงด้วยความเร็วที่สูงขึ้น ความล่าช้าที่ลดลง และความปลอดภัยในอีกระดับขณะอยู่ที่บ้าน ที่ทำงาน หรือขณะเดินทาง

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Wi-Fi Windows® 10 และ Windows 11* สําหรับอะแดปเตอร์ไร้สาย Intel®

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับ Windows® 10 และ Windows 11*

ซอฟต์แวร์ Intel® PROSet/Wirelessและไดรเวอร์สําหรับผู้ดูแลระบบ IT

Intel® Wireless Bluetooth®สําหรับผู้ดูแลระบบ IT