Intel® Wi-Fi ซีรีส์ 6

โซลูชัน Intel® Wi-Fi 6 ให้ความเร็วของเครือข่ายไร้สายสำหรับพีซี ประสิทธิภาพที่ตอบสนองที่เร็วขึ้น พร้อมการรักษาปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมเร็วที่สุดตอบสนองได้ดีขึ้นพร้อมด้วยความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือที่ดีขึ้นโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีการใช้งานสูง สิทธิประโยชน์รวมถึงการอัปโหลด และดาวน์โหลดที่รวดเร็ว ความหน่วงแฝงที่ลดลง และระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนานขึ้นเมื่อเทียบกับโซลูชันที่รองรับ 802.11ac สัมผัสประสบการณ์อีกระดับของการเชื่อมต่อที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือขณะเดินทาง

Intel® Wi-Fi ซีรีส์ 6