ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)

ความเร็ว ความหน่วงแฝง และความน่าเชื่อถือเป็นข้อดีของ Wi-Fi 6 ที่ใช้คลื่นความถี่วิทยุ 6 GHz พิเศษแบบใหม่ โดยปราศจากการรบกวนจากอุปกรณ์รุ่นเก่า

เรียนรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและประโยชน์ของ Wi-Fi 6E ›

ผลิตภัณฑ์ Intel® Wi-Fi 6E (Gig+)