ระบบแบบครบถ้วนในตัวที่ผ่านการตรวจสอบมาแล้ว ปรับแต่งมาเพื่อความต้องการเฉพาะ