ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

ตระกูล Intel® Server System D40AMP ได้รับการตรวจสอบอย่างครบถ้วน ระบบเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่มีแบรนด์รวมถึงเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูลล่าสุดของ Intel ที่ได้รับการปรับแต่งให้ทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นแล้ว ซึ่งทำให้พาร์ทเนอร์เร่งเวลาวางจำหน่ายได้ด้วยโซลูชันศูนย์ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ กระบวนการกำหนดค่าและตรวจสอบความถูกต้องของส่วนประกอบของโซลูชันที่ปรับให้ตรงตามความต้องการเฉพาะของลูกค้าเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและใช้ทรัพยากรมาก โซลูชันศูนย์ข้อมูล Intel® สำหรับ HCI ซึ่งใช้ตระกูล Intel® Server System D40AMP ช่วยลดความซับซ้อนนี้ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการสร้างโซลูชันเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งสามารถรองรับความต้องการของเวิร์กโหลดของศูนย์ข้อมูลในปัจจุบัน

อ่านข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ›

ระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel® ตระกูล D40AMP

{"collectionRelationTags":{"relations":{"AND":["etm-FCFB86D7-402D-4915-8E84-D17A8B987934"]},"featuredIds":[]},"collectionId":"650253","resultPerPage":24.0,"filters":[],"coveoRequestHardLimit":"1000","accessDetailsPagePath":"/content/www/us/en/secure/design/internal/access-details.html","collectionGuids":["etm-FCFB86D7-402D-4915-8E84-D17A8B987934"],"cardView":false,"sorting":"Newest","defaultImagesPath":"/content/dam/www/public/us/en/images/uatable/default-icons","coveoMaxResults":5000,"fpgaFacetRootPaths":"{\"fpgadevicefamily\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Programmable Devices\"],\"quartusedition\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software\"],\"quartusaddon\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® Quartus Software - Add-ons\"],\"fpgaplatform\":[\"Primary Content Tagging\",\"Intel® FPGAs\",\"Intel® FPGA Platforms\"]}","descendingSortingForNumericalFacetsName":"[\"Intel® Quartus® Prime Pro Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Lite Edition\",\"Intel® Quartus® Prime Standard Edition\",\"Quartus® II Subscription Edition\",\"Quartus® II Web Edition\"]","columnsConfiguration":{"idColumn":true,"dateColumn":true,"versionColumn":true,"contentTypeColumn":false,"columnsMaxSize":0},"dynamicColumnsConfiguration":[{"name":"DynamicColumn_id","type":"id","gtv":"ID","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_date","type":"date","gtv":"วันที่","width":60,"selected":true},{"name":"DynamicColumn_version","type":"version","gtv":"เวอร์ชั่น","width":135,"selected":true}]}