โปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E-2400 สำหรับเซิร์ฟเวอร์

ทำได้มากขึ้นด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® E ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนาดเล็กอย่างชาญฉลาด