โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver นำคุณค่าด้านประสิทธิภาพมาสู่ตลาดพีซีระดับเริ่มต้นเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดได้มากขึ้น นักการศึกษาและนักเรียนมีศักยภาพในการทำงานประจำวันให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยพีซีที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

ทั้งหมด
  • ทั้งหมด

  • ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

  • ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

  • ข้อมูลผลิตภัณฑ์และเอกสารประกอบ

  • ระบุผลิตภัณฑ์ของฉัน

  • การติดตั้งและตั้งค่า

  • การบำรุงรักษาและประสิทธิภาพ

  • การเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์

  • การแก้ไขปัญหา

  • การรับประกันและ RMA

เรียงโดย
การตรวจสอบครั้งล่าสุด
ดูรายละเอียดน้อยลง