โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver นำคุณค่าด้านประสิทธิภาพมาสู่ตลาดพีซีระดับเริ่มต้นเพื่อให้ผู้คนเข้าถึงคอมพิวเตอร์ราคาประหยัดได้มากขึ้น นักการศึกษาและนักเรียนมีศักยภาพในการทำงานประจำวันให้เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาอันมีค่าด้วยพีซีที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

โปรเซสเซอร์ Intel® Pentium® Silver

อัปเดตไดรเวอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ


ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ