ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Extreme Tuning Utility (Intel® XTU)

Intel® Processor Identification Utility - เวอร์ชั่น Windows*

เครื่องมือวินิจฉัยโปรเซสเซอร์ Intel®

โครงการปรับปรุงการประมวลผลของ Intel®

Intel® Graphics Driver สําหรับ Windows* [15.40]

ไดรเวอร์ Intel® Graphics สําหรับ Windows® 10 [15.40] [รุ่นที่ 4]

ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows XP* (exe)

ไดรเวอร์ Intel® HD Graphics สําหรับ Windows XP * 64 (exe)