การออกแบบอ้างอิง Intel NetSec Accelerator

ข้อมูลสรุปโซลูชันกล่าวถึงการออกแบบอ้างอิง Intel NetSec Accelerator ช่วยเร่งฟังก์ชันการรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายสำคัญอย่างไร