เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

อุปกรณ์เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX และเอฟพีจีเอ SoC เปิดใช้งานแอพพลิเคชั่นแบนด์วิดท์สูงรุ่นถัดไป ตั้งแต่ตัวเร่งการทำงานร่วมกันแคช เซิร์ฟเวอร์แบบกำหนดเองสำหรับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ (CSP) ไปจนถึง SmartNIC ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นอุปกรณ์เอฟพีจีเอรุ่นแรกๆ ที่รองรับ Intel® Ultra Path Interconnect (Intel® UPI) สำหรับการเชื่อมต่อที่สอดคล้องกันโดยตรงกับโปรเซสเซอร์ Intel® Xeon® แบบปรับขนาดได้บางรุ่นที่จะออกตามมาภายหลัง นอกจากนี้ ยังมีอินเทอร์เฟซ PCIe* 4.0 x16 สำหรับการเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มที่ปรับขนาดได้ของ Intel® Xeon® รุ่นที่ 3 และรองรับผลิตภัณฑ์หน่วยความจำถาวร Intel® Optane™ DC ที่คัดสรร

ดูเพิ่มเติม: ซอฟต์แวร์การออกแบบ FPGA, Design Store, การดาวน์โหลด, ชุมชน และการสนับสนุน

เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1การเปรียบเทียบตาม PCIe* Gen. 3 เทียบกับ PCIe* Gen. 4 theoretical peak performance, based on PCI-SIG specifications.
2

Comparison based on Stratix® V vs. Intel® Stratix® 10 using Intel® Quartus® Prime Pro 16.1 Early Beta. Stratix® V Designs were optimized using 3 step optimization process of Hyper-Retiming, Hyper-Pipelining, and Hyper-Optimization in order to utilize Intel® Stratix® 10 architecture enhancements of distributed registers in core fabric. Designs were analyzed using Intel® Quartus® Prime Pro Fast Forward Compile performance exploration tool. For more details, refer to Intel® Hyperflex™ FPGA Architecture Overview White Paper: https://www.intel.com/content/dam/www/programmable/us/en/pdfs/literature/wp/wp-01220-hyperflex-architecture-fpga-socs.pdf. Actual performance users will achieve varies based on level of design optimization applied. Tests measure performance of components on a particular test, in specific systems. Differences in hardware, software, or configuration will affect actual performance. Consult other sources of information to evaluate performance as you consider your purchase. For more complete information about performance and benchmark results, visit www.thailand.intel.com/benchmarks.

3Intel® Stratix® 10 DX FPGA, UPI เทียบกับ PCIe*, เวลาแฝงไปกลับโดยประมาณตามการประเมินภายในของ Intel