วิดีโอสาธิต: โซลูชั่น 4G/5G O-RAN ที่ใช้งานเอฟพีจีเอ Silicom Intel®

การสาธิตนี้แสดงให้เห็นถึง SmartNIC ของ Silicom สำหรับหน่วยจำหน่าย 4G/5G O-RAN