วิดีโอสาธิต: โซลูชั่น E2E O-RAN ที่ใช้งานเอฟพีจีเอ WNC Intel®

การสาธิตนี้แสดงให้เห็นถึงโซลูชั่น O-RAN แบบครอบคลุมรุ่นล่าสุดของ WNC ที่ใช้งานเอฟพีจีเอ Intel® Agilex™