โซลูชันที่มาพร้อมการ์ดเร่งความเร็วแบบโปรแกรมได้ Intel® FPGA

ตั้งแต่คลาวด์จนถึงเครือข่ายไปจนถึงระบบ Edge ดูว่า Intel® FPGA ถูกใช้เพื่อเร่งความเร็วให้กับข้อมูลและแอปพลิเคชันในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างไร

ดูเพิ่มเติม: ภาพรวมฮับการเร่งความเร็ว, ซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มและพาร์ทเนอร์

โซลูชันที่มาพร้อมการ์ดเร่งความเร็วแบบโปรแกรมได้ Intel® FPGA

การแก้ไขปัญหาในโลกของความเป็นจริงที่ได้ผลจริง

Intel ทำงานร่วมกับผู้พัฒนาชั้นนำของ Accelerator Functions เพื่อจัดหาโซลูชันจากการ์ดเร่งความเร็วแบบโปรแกรมได้ Intel® FPGA (Intel® FPGA PAC) ให้กับแอปพลิเคชันและตลาดที่หลากหลาย รายการเวิร์กโหลดที่สามารถเร่งความเร็วได้ด้วยโซลูชันที่ใช้ Intel® FPGA ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การวิเคราะห์วิดีโอจนถึงการหาลำดับจีโนมไปจนถึงการพลิกโฉมเครือข่าย

โซลูชันที่ครอบคลุม

จีโนมิกส์

การประมวลผลสื่อ

เริ่มต้นใช้งานอุปกรณ์ Intel® FPGA


ค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อเร่งการพัฒนาของคุณด้วยชุมชนผู้คิดค้นนวัตกรรม Intel® FPGA

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

หมายเหตุ: Intel ไม่ได้ควบคุมหรือตรวจสอบข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณควรตรวจสอบเนื้อหา ปรึกษากับแหล่งข้อมูลอื่นๆ และยืนยันว่าข้อมูลที่อ้างอิงมีความถูกต้องหรือไม่

การทดสอบประสิทธิภาพ เช่น SYSmark* และ MobileMark* ให้คะแนนโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบ ซอฟต์แวร์ การใช้งาน และฟังก์ชันที่เฉพาะเจาะจง การเปลี่ยนแปลงปัจจัยอันใดอันหนึ่งอาจส่งผลให้เกิดผลลัพธ์แตกต่างกัน คุณควรศึกษาข้อมูลอื่นๆ ร่วมกับการทดสอบประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้คุณประเมินผลประกอบการตัดสินใจซื้อได้อย่างรอบคอบ รวมถึงประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น

ในกรณีที่คุณต้องการข้อมูลที่มีความสมบูรณ์มากขึ้น โปรดไปที่ www.intel.com/benchmarks