โปรเซสเซอร์ Nios® V

โปรเซสเซอร์ Nios® V เป็นโปรเซสเซอร์ Soft เจเนอเรชั่นถัดไปสำหรับเอฟพีจีเอ Intel® ที่ใช้งานสถาปัตยกรรมชุดคำสั่ง RISC-V แบบโอเพนซอร์ส โปรเซสเซอร์นี้มีให้ใช้งานในซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition ตั้งแต่เวอร์ชัน 21.3 เป็นต้นไป

อ่านคู่มืออ้างอิงโปรเซสเซอร์ Nios® V

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การเผยแพร่ในอนาคตอาจมีการเปลี่ยนแปลง