เอกสารรายงานผู้นำทางความคิด Nios® V

เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการย้ายโปรเซสเซอร์แบบ soft ที่ใช้ใน Intel® เอฟพีจีเอไปยังมาตรฐานแบบเปิดพร้อมกับประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และโดยเข้าร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับ Ashling ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโซลูชั่น RISC V ที่ยอดเยี่ยม Intel มอบการเข้าถึงระบบนิเวศของสภาพแวดล้อมการพัฒนาแบบครบวงจรที่ทันสมัย (IDEs) คอมไพเลอร์ ดีบักเกอร์และระบบปฏิบัติการแก่ผู้ใช้