คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® DisplayPort

ตอนนี้ Intel ให้คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® VESA-compliant DisplayPort v1.4 แบบเต็มพิกัด คอร์ DisplayPort นั้นพบเห็นได้ในผลิตภัณฑ์บริการที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอแอปพลิเคชันหลากหลาย และมีคุณสมบัติดังนี้:

 • รองรับ HBR3 และแบนด์วิธรวม 32.4 - 8.1 Gbps ต่อเลน
 • Display Stream Compression (DSC) แห่งอนาคตที่ทำให้ 8k60 เกิดขึ้นได้
 • ปลั๊กแอนด์เพลย์เข้ากับคอร์ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) วิดีโอ Intel อื่นๆ

อ่านคู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบ IP เอฟพีจีเอ Intel Arria 10 DisplayPort ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® DisplayPort

คุณสมบัติของ IP Core คำอธิบาย
ลิงค์ข้อมูลหลักที่ปรับขนาดได้
 • การทำงานเลน 1, 2 หรือ 4
 • 1.62, 2.7 , 5.4 หรือ 8.1 Gbps ต่อเลนพร้อมนาฬิกาแบบฝัง
การรองรับสี
 • ความลึกสี RGB 18, 24, 30, 36 or 48 bits per pixel (bpp)
 • ความลึกสึ YCbCr 4:4:4 24, 30, 36 หรือ 48 bpp
 • ความลึกสี YCbCr 4:2:0 12, 15, 18 or 24 bpp
 • ความลึกสี YCbCr 4:2:2 16, 20, 24 or 32 bpp
อินเทอร์เฟซข้อมูลตัวรับส่งสัญญาณ 40 บิต (สัญลักษณ์ quad) หรือ 20 บิต (สัญลักษณ์ dual)
พิกเซลต่อสัญญาณนาฬิกา 1 2 หรือ 4 พิกเซลต่อสัญญาณนาฬิกา
ระบบเสียง 2 หรือ 8 ช่องออดิโอแบบฝัง
Multistream transfer 1 ถึง 4 ซอร์ส และ sink video stream
HDCP [หมายเหตุ: คุณลักษณะ High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) จะไม่มีรวมอยู่ในซอฟต์แวร์ Intel Quartus Prime Pro Edition เพื่อเข้าถึงคุณลักษณะ HDCP ติดต่อ Intel] รองรับ HDCP 1.3 และ HDCP2.3
เอฟพีจีเอ

โหมด 20 บิต

อัตราลิงค์สูงสุด

โหมด 40 บิต

อัตราลิงค์สูงสุด

เวอร์ชั่น
Intel® Stratix® 10 5.4 Gbps 8.1 Gbps v1.2a/v1.4
Intel® Cyclone® 10 5.4 Gbps 8.1 Gbps v1.2a/v1.4
Intel® Arria® 10 5.4 Gbps 8.1 Gbps [หมายเหตุ: DP1.4 (8.1G) บน Arria 10 นั้นรองรับได้บน Quartus Prime Pro edition เท่านั้น Quartus Prime Standard edition รองรับได้ถึง DP1.2 (5.4G)] v1.2a/v1.4
Cyclone® V 2.7 Gbps 2.7 Gbps v1.1
Arria® V GX 2.7 Gbps 5.4 Gbps v1.2a
Arria V GZ 5.4 Gbps 5.4 Gbps v1.2a
Stratix® V 5.4 Gbps 5.4 Gbps v1.2a
เบื้องต้น
ปีที่ IP เปิดตัวครั้งแรก 2012
รองรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime เวอร์ชันล่าสุดหรือไม่ ใช่
สถานะ การผลิต
สินค้าส่งมอบ
สินค้าที่ส่งมอบให้ลูกค้ามีดังต่อไปนี้:
 • ไฟล์การออกแบบ (ซอร์สโค้ดที่เข้ารหัส หรือ Netlist หลังการสังเคราะห์)
 • โมเดลการจำลองสำหรับ ModelSim*- เอฟพีจีเอ Intel® Edition
 • ข้อจำกัดด้านเวลา และ/หรือเลย์เอาท์
 • Testbench หรือตัวอย่างการออกแบบ
 • เอกสารที่มีการควบคุมการแก้ไข
 • ไฟล์ Readme
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ใช่
 • ไม่ใช่
สินค้าส่งมอบเพิ่มเติมใดๆ ของลูกค้าที่มาพร้อมกับ IP ไม่มี
การกำหนดพารามิเตอร์ GUI อนุญาตให้ผู้ใช้กำหนดค่า IP ได้ ใช่
IP Core ถูกเปิดใช้งานเพื่อรองรับโหมดการประเมินผลของ Intel FPGA IP ใช่
ภาษาต้นทาง ทั้ง Verilog และ VHDL
ภาษา Testbench ทั้ง Verilog และ VHDL
มีไดรเวอร์ซอฟต์แวร์ให้ ไม่ใช่
การสนับสนุนไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการ (OS) ไม่ระบุ
การปรับใช้
อินเตอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ อื่นๆ (ข้อมูลวิดีโอ)
ข้อมูลเมตา IP-XACT ไม่ใช่
การตรวจรับรอง
รองรับการจำลอง ModelSim*, VCS, Riviera-PRO, Xcelium
ตรวจสอบฮาร์ดแวร์แล้ว Intel® Stratix® 10, Intel® Cyclone® 10, Intel® Arria® 10, Stratix® V, Cyclone® V, Arria® V GX และ Arria® V GZ
ดำเนินการทดสอบความสอดคล้องตามมาตรฐานอุตสาหกรรมแล้ว ใช่
หากมี มีการทดสอบใดบ้าง VESA DisplayPort Link Layer CTS
หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์ Intel FPGA ใดบ้าง Intel Arria 10 และ Arria V
หากไม่มี นี่มีการวางแผนไว้หรือไม่ ไม่ระบุ
ความสามารถในการใช้งานร่วมกัน
IP Core ได้ผ่านการทดสอบการทำงานร่วมกัน ใช่
หากมี มีอยู่บนอุปกรณ์ Intel FPGA ใดบ้าง Intel Stratix 10, Cyclone 10, Intel Arria 10, Stratix V, Cyclone V และ Arria V
มีรายงานการทำงานร่วมกัน ติดต่อฝ่ายขาย
ตัวอย่างการออกแบบ รองรับชุดเครื่องมือพัฒนา การ์ดลูก ตรงตามการออกแบบแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการ
เอกสารการสาธิตการใช้ฮาร์ดแวร์ Intel® Quartus® Prime Design Suite นั้นอยู่ในคู่มือผู้ใช้

ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 และชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Stratix 10 SX SoC

Intel® Cyclone® 10 GX FPGA Development Kit

Intel® Arria® 10 GX FPGA Development Kit

Intel® Arria® 10 SoC Development Kit

การ์ดลูก FMC ใช่ Intel

ชุดพัฒนา FPGA Stratix V GX

ชุดเครื่องมือพัฒนา Cyclone V GT

ชุดเครื่องมือพัฒนา Arria V GX

Mezzanine Card (HSMC) การ์ดลูก ความเร็วสูง ใช่ Intel
คู่มือผู้ใช้อุปกรณ์ Intel Arria 10 สำหรับ DisplayPort 4Kp60 พร้อม Video และ Image Processing (VIP) Pipeline Retransmit Reference Design ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Arria 10 GX FPGA การ์ดลูก FMC ใช่ Intel
คู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการอกแบบเอฟพีจีเอ Intel DisplayPort สำหรับอุปกรณ์ Intel Arria 10 ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel Arria 10 การ์ดลูก FMC ใช่ Intel
คู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบเอฟพีจีเอ Intel 1.4 สำหรับอุปกรณ์ Intel Stratix 10 GX ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Stratix 10 การ์ดลูก FMC ใช่ Intel
คู่มือผู้ใช้ตัวอย่างการออกแบบเอฟพีจีเอ Intel DisplayPort 1.4 สำหรับอุปกรณ์ Intel® Cyclone® 10 GX ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Cyclone 10 GX FPGA การ์ดลูก FMC ใช่ Intel

ตัวอย่างการออกแบบ DisplayPort และ Video และ Image Processing Suite TX เท่านั้น

ตัวอย่างการออกแบบ DisplayPort และ Video และ Image Processing Suite RX เท่านั้น

ติดต่อตัวแทน Intel เพื่อรับการสนับสนุนที่มีล่าสุด

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Arria 10 GX FPGA

ชุดเครื่องมือพัฒนา Intel Arria 10 SoC

การ์ดลูก FMC ใช่ Intel

ชุดพัฒนา FPGA Stratix V GX

ชุดเครื่องมือพัฒนา Cyclone V GT

ชุดเครื่องมือพัฒนา Arria V GX
Mezzanine Card (HSMC) การ์ดลูก ความเร็วสูง ใช่ Intel
ALSE Video IP บอร์ดเอฟพีจีเอพัฒนาวิดีโอขั้นสูง (AVDB) Cyclone V GT Edition (TX-RX) ไม่มี ไม่ใช่ Intel
ตัวอย่างการออกแบบ VGA Display Controller ชุดประมวลผลแบบฝังเอฟพีจีเอ Intel® MAX® 10 Nios® II ไม่มี ใช่ Intel