คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® CIC

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel CIC ใช้ตัวกรอง Cascaded integrator-comb (CIC) ที่มีพอร์ตข้อมูลที่ใช้งานร่วมกับอินเทอร์เฟซ Avalon® streaming (Avalon-ST) ตัวกรอง CIC (ที่เรียกว่าตัวกรอง Hogenauer) มีประสิทธิภาพในการคำนวณเพื่อแยกสัญญาณเบสแบนด์จากแหล่งที่มา narrow-band โดยใช้การลดลง อีกทั้งยังสร้างสัญญาณ narrow-band จากสัญญาณเบสแบนด์ที่ประมวลผลโดยใช้การประมาณค่าช่วง

อ่านคู่มือผู้ใช้ IP เอฟพีจีเอ Intel CIC ›

คอร์ IP เอฟพีจีเอ Intel® CIC