ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ MX Intel® Stratix® 10

ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel Stratix® 10 MX ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดที่คุณต้องการเพื่อเริ่มใช้ประโยชน์จากประสิทธิภาพและความสามารถที่มีอยู่ในเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX คุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์และเทคโนโลยีโดยไปที่หน้าภาพรวม เอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX

ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ MX Intel® Stratix® 10

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

 • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCI Express* (PCIe) 3.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*
 • พัฒนาและทดสอบระบบย่อยหน่วยความจำด้วยหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และ DDR4 (DIMM, HiLo, ส่วนประกอบ)

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 ข้อมูลการสั่ง
DK-DEV-1SMX-H-A Intel® Solutions Marketplace 1SM21BHU2F53E1VG (8GB HBM2) รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition
DK-DEV-1SMC-H-A Intel® Solutions Marketplace 1SM21CHU1F53E1VG (16GB HBM2) รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์1

 • บอร์ดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX พร้อมเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX
 • DDR4 ออนบอร์ด (8 GB)
 • 1 การ์ด daughter DDR4 DIMM
 • 2 quad small-form-factor pluggable (QSFP28) cages
 • PCIe Gen3x16 (Root Port และ End Port)
 • สายไฟอะแดปเตอร์ AC และ USB
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • การออกแบบ Board Update Portal
 • การออกแบบ Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition (ต้องมี)2

หมายเหตุ:

1 ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX ก่อน ติดตั้ง Board Test System

2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน

ตาราง 3 เนื้อหาที่ดาวน์โหลดเอฟพีจีเอ Intel Stratix® 10 MX

ไฟล์

คำอธิบาย

แพ็คเกจโปรแกรมติดตั้งเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX

ES (18.0)

Production 8GB (18.1.1 ขึ้นไป)

Production 16GB (18.1.2 ขึ้นไป)

ไฟล์การติดตั้งเดียวประกอบด้วย:

 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด:
 • Schematic, Gerber, ใบรายการวัสดุ, เป็นต้น
 • Board Test System (BTS)
 • การออกแบบ Golden Top
 • เอกสาร:
 • คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ, เป็นต้น
 • หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime v18.0 หรือใหม่กว่าสำหรับ BTS ติดต่อพนักงานขาย Intel เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับซอฟต์แวร์ล่าสุด

คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ

ลิงก์

เอกสารสรุปการใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาและคุณสมบัติต่าง ๆ

คู่มือผู้ใช้

ลิงก์

เอกสารเกี่ยวกับการตั้งค่าชุดเครื่องมือพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มา (แพ็คเกจ Intel® Quartus® และโปรแกรมติดตั้ง)

Board Schematic

แผนภาพโครงข่ายสำหรับชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX

ลิงก์

Board Schematic ล่าสุด

แผนผังเหมือนกันสำหรับทุกเวอร์ชันของชุดเครื่องมือพัฒนา