คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCI Express* (PCIe) 3.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*
  • พัฒนาและทดสอบระบบย่อยหน่วยความจำด้วยหน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) และ DDR4 (DIMM, HiLo, ส่วนประกอบ)

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

หมายเหตุ:

1 ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 MX ก่อน ติดตั้ง Board Test System

2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดผลิตภัณฑ์ ขั้นตอน และ คำถามที่พบบ่อย สำหรับการเปิดใช้สิทธิ์การใช้งาน