คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

  • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe* 4.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

หมายเหตุ:

1 ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX ก่อน ติดตั้ง Board Test System

2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ดูที่ คำแนะนำ และ คำถามที่พบบ่อยในการเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตใช้งาน