ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX มอบสภาพแวดล้อมการออกแบบที่สมบูรณ์ที่รวมฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดไว้ภายในฟอร์มแฟคเตอร์ PCI Express* (PCIe) บอร์ดให้คุณพัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe ของคุณด้วยเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX ซึ่งมีเทคโนโลยีตัวรับส่งสัญญาณใหม่สำหรับการสนับสนุน PCIe Gen4 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX และเทคโนโลยี โปรดไปที่ หน้าเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ชุดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

คุณสามารถใช้ชุดพัฒนานี้เพื่อ:

 • พัฒนาและทดสอบการออกแบบ PCIe* 4.0 โดยใช้บอร์ดพัฒนาที่ตรงตามข้อกำหนด PCI-SIG*

ตาราง 1 ข้อมูลการสั่ง

รหัสการสั่งซื้อ หาผู้แทนจำหน่าย อุปกรณ์ Intel® Stratix® 10 ข้อมูลการสั่ง
DK-DEV-1SDX-P-A

Intel® Solutions Marketplace

1SD280PT2F55E1VG รวมถึงสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro

หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

ตาราง 2 เนื้อหา Development Kit

ฮาร์ดแวร์

ซอฟต์แวร์1

 • บอร์ดพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX พร้อมเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX
 • DDR4 SDRAM ออนบอร์ด (8GB)
 • 2 DDR4 DIMM (ตัวละ 8GB)Two quad small-form-factor pluggable (QSFP56) cages
 • รองรับ PCIe Gen4 และคุณสมบัติระบบเสมือนที่ปรับปรุงใหม่
 • อุปกรณ์ปลายทาง 1x PCIe Gen4x16 ผ่านตัวเชื่อมต่อ Edge
 • 1x PCIe EP/RP Gen4x16 ผ่านสายไปยัง daughtercard (ไม่มีให้มา)
 • ตัวเชื่อมต่อ 2X UPI (สำหรับสายไปยังการเลือกบอร์ด CPU)
 • สายไฟอะแดปเตอร์ AC และ USB
 • ตัวอย่างการออกแบบ
 • การออกแบบ Board Update Portal
 • การออกแบบ Board Test System (BTS)
 • เอกสาร
 • คู่มือผู้ใช้ชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX
 • คู่มือการเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ
 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Pro Edition (ต้องมี)2

หมายเหตุ:

1 ดาวน์โหลดและแตกไฟล์โปรแกรมติดตั้งชุดเครื่องมือพัฒนาเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX ก่อน ติดตั้ง Board Test System

2 รับสิทธิ์การใช้งานหนึ่งปีสำหรับซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime Pro Edition เมื่อซื้อชุดเครื่องมือ ดูที่ คำแนะนำ และ คำถามที่พบบ่อยในการเปิดใช้งานสิทธิ์อนุญาตใช้งาน

ตาราง 3 เนื้อหาที่ดาวน์โหลดได้ของเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ไฟล์

คำอธิบาย

แพ็คเกจโปรแกรมติดตั้งเอฟพีจีเอ Intel® Stratix® 10 DX

ES (19.3 ขึ้นไป)

Production (19.3 ขึ้นไป)

ไฟล์การติดตั้งเดียวประกอบด้วย:

 • ไฟล์การออกแบบบอร์ด:
 • Schematic, Gerber, ใบรายการวัสดุ, เป็นต้น
 • Board Test System (BTS)
 • การออกแบบ Golden Top
 • เอกสาร:
 • คู่มือผู้ใช้, คู่มือเริ่มต้นใช้งานฉบับย่อ, เป็นต้น
 • หมายเหตุ: คุณต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime v19.3 หรือใหม่กว่าสำหรับ BTS ติดต่อตัวแทนขายของ Intel เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการรับซอฟต์แวร์ล่าสุด

คู่มือผู้ใช้

ลิงก์

เอกสารเกี่ยวกับการตั้งค่าชุดเครื่องมือพัฒนาและการใช้ซอฟต์แวร์ที่ให้มา (แพ็คเกจโปรแกรมติดตั้ง Intel® Quartus® Prime)

Board Schematic

Enpirion Power Tree

ES Edition

Production Edition

Board Schematic ล่าสุด