หมายเหตุ:

ผู้ซื้อแสดงตนเป็นนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ หรือผู้ประกอบระบบ และยอมรับว่าผลิตภัณฑ์นี้เป็นชุดการประเมินผลที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก FCC โดยจัดให้มีขึ้นเพื่อใช้ในการประเมินผลและการพัฒนาซอฟต์แวร์เท่านั้น และไม่สามารถนำไปขายต่อได้

เนื้อหา Development Kit

Cyclone® V E FPGA Development Kit มาพร้อมกับสิ่งต่อไปนี้:

 • Cyclone® V E FPGA Development Board
 • อุปกรณ์แนะนำ:
 • Cyclone® V E FPGA - 5CEFA7F31I7N
 • MAX® V CPLD - 5M2210ZF256I5N (คอนโทรลเลอร์ระบบ)
 • MAX® II CPLD - EPM240M100I5N (Intel® FPGA Download Cable II แบบฝัง)
 • ส่วนประกอบ:
 • Intel® FPGA Download Cable II บนบอร์ด (USB, PHY, MAX V CPLD)
 • ต่อ JTAG ตรงผ่านทางส่วนหัว JTAG
 • อุปกรณ์หน่วยความจำ
 • DDR3 x32 ที่ 300 MHz (คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบเบาบาง)
 • LPDDR2 x16 (คอนโทรลเลอร์หน่วยความจำแบบเบาบาง)
 • Flash (512 Mb)
 • SSRAM (18 Mb)
 • EEPROM (64 Kb)
 • อินพุต/เอาต์พุตผู้ใช้ทั่วไป
 • การควบคุมโดยผู้ใช้
 • สี่ปุ่มกด
 • ห้า LED
 • สี่สวิตช์ DIP
 • 2x รีเซ็ต (รีเซ็ต CPU, Dev Clear)
 • LCD: Character LCD (16x2)
 • ส่วนประกอบและอินเทอร์เฟซ
 • RJ-45 สำหรับอีเทอร์เน็ต
 • อินเทอร์เฟส UART
 • ข้อมูลซอฟต์แวร์การออกแบบ Intel® Quartus® Prime
 • ซอฟต์แวร์ Intel® Quartus® Prime Lite Edition

หมายเหตุ:

1 การติดตั้งชุดเครื่องมือนี้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ Quartus II Web Edition เวอร์ชัน 12.1.0.0

2 การติดตั้งชุดเครื่องมือนี้ใช้งานได้กับซอฟต์แวร์ Quartus II Web Edition เวอร์ชัน 12.1.1.0