บัสคาสเคด

โหมดทั้งหมดมีตัวสะสม 64 บิตและบล็อก DSP ที่มีความแม่นยำแบบปรับได้แต่ละบล็อกนั้นมาพร้อมกับบัสคาสเคด 64 บิต ที่ช่วยให้ดำเนินการประมวลผลสัญญาณที่มีความแม่นยำสูงยิ่งขึ้นโดยเรียงซ้อนหลายบล็อกโดยใช้บัสเฉพาะ

สถาปัตยกรรม DSP ที่มีความแม่นยำแบบแปรผันจะรักษาความเข้ากันได้แบบย้อนหลัง สามารถรองรับแอปพลิเคชัน DSP แบบ 18 บิตที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การประมวลผลวิดีโอความละเอียดสูง การแปลงขึ้นหรือลงดิจิทัล และการกรองแบบหลายอัตรา