กฎว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของ Intel Corporate: นโยบายผู้ควบคุมของสหราชอาณาจักร

กฎองค์กรผูกพัน (UK) จะกำหนดแนวทางของ Intel ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของสหราชอาณาจักร ในขณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในฐานะผู้ควบคุม

สามารถเข้าถึง EEA BCR ของ Intel ได้ที่นี่