กฎองค์กรผูกพัน Intel EEA

กฎองค์กรผูกพัน (EEA) จะกำหนดแนวทางของ Intel ในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลของยุโรป ในขณะที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองในฐานะผู้ควบคุม

สามารถเข้าถึง UK BCR ของ Intel ได้ที่นี่