นี่เป็นประกาศแจ้งเกี่ยวกับคุ้กกี้ในรูปแบบบันทึกจัดเก็บแยก แก้ไขล่าสุด: ธันวาคม 2013 กลับไปที่เวอรชั่นปัจจุบัน 

เว็บไซต์ของเรา (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันเพื่อเป็นการรับประกันว่าเรามอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดแก่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราผ่านการนำเสนอข้อมูลที่ปรับเปลี่ยนเพื่อความพึงพอใจของท่านโดยเฉพาะ จดจำรายการผลิตภัณฑ์และการตลาดที่ท่านชื่นชอบ และช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ถูกต้องเหมาะสม ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุ้กกี้และเทคโนโลยีที่ใกล้เคียงกัน การใช้งานและการควบคุมการใช้งานตามรายละเอียดด้านล่าง

การใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกัน

ประกาศชุดนี้ระบุวิธีการที่ Intel พันธมิตรและบุคคลภายนอกใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีใกล้เคียง (เช่น พิกเซลแท็ก เว็บบีคอน GIF ใส JavaScript และสื่อบันทึกข้อมูลภายใน) เราจะเรียกคุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันสั้นๆ ว่า “คุ้กกี้” ในเนื้อหาทั้งหมดของประกาศฉบับนี้ นอกจากนี้เราจะอธิบายตัวเลือกของท่านเกี่ยวกับคุ้กกี้อีกด้วย ประกาศฉบับนี้ครอบคลุมการใช้คุ้กกี้ของ Intel ซึ่งอาจจะใช้โดยเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ (รวมถึงเว็บไซต์และแอพพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพา) ซึ่ง Intel เป็นเจ้าของและควบคุม ("เว็บไซต์")

ในบางกรณีเราอาจใช้คุ้กกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคล หรือกลายมาเป็นข้อมูลซึ่งสามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อเรารวมข้อมูลนั้นเข้ากับข้อมูลอื่น ในกรณีนี้ ประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel จะมีผลเพิ่มเติมจากประกาศแจ้งของ Intel ชุดนี้

คุ้กกี้และเทคโนโลยีซึ่งคล้ายคลึงกันคืออะไร?

คุ้กกี้เป็นไฟล์ขนาดเล็กซึ่งโดยปกติแล้วประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลขที่ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต โทรศัพท์ หรืออุปกรณ์อื่นที่คล้ายคลึงกันของท่านเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ผ่านทางอุปกรณ์ดังกล่าว มีการใช้คุ้กกี้อย่างแพร่หลายโดยเจ้าของเว็บไซต์ต่างๆ เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนเป็นการรายงานข้อมูลเชิงวิเคราะห์

ต่อไปนี้เป็นคุ้กกี้ประเภทต่างๆ ที่เราและผู้ให้บริการของเราอาจใช้บนเว็บไซต์ของเรา:

 • คุ้กกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุ้กกี้เหล่านี้จำเป็นสำหรับการทำงานของไซต์ (เช่น เพื่อให้คุณสามารถล็อกอินไปยังพื้นที่ปลอดภัยของเว็บไซต์ของเราหรือในการใช้งานรถสินค้า) คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้ท่านสามารถเข้าชมส่วนต่างๆ ของเว็บไซต์และใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ได้ การปิดใช้งานคุ้กกี้เหล่านี้จะขัดขวางประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ และอาจส่งผลให้คุณสมบัติและบริการไม่สามารถใช้งานได้
 • คุ้กกี้เพื่อวิเคราะห์และเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์การใช้งานไซต์ของเราและไซต์อื่นที่เราโพสต์ข้อมูลไว้เพื่อปรับปรุงรูปแบบการทำงานของไซต์ ตัวอย่างเช่น เราอาจจะใช้คุ้กกี้ประเภทนี้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้เยี่ยมชมจะสามารถพบข้อมูลที่กำลังค้นหาบนเว็บไซต์ของเราได้อย่างง่ายดาย วิธีหนึ่งก็คือการรับรู้และนับจำนวนผู้เยี่ยมชม และดูวิธีการที่พวกเขาเปลี่ยนไปชมส่วนต่างๆ ในเว็บไซต์ของเราขณะที่กำลังเข้าใช้งาน นอกจากนี้คุ้กกี้เพื่อการวิเคราะห์ยังช่วยในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาของเรา เพื่อให้เราสามารถปรับปรุงแคมเปญโฆษณาและปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับผู้ที่มีส่วนกับโฆษณาของเรา
 • คุ้กกี้เพื่อการทำงาน คุ้กกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำท่านเมื่อท่านกลับมาที่เว็บไซต์ของเรา ทำให้เราสามารถปรับเนื้อหาเว็บไซต์ของเราให้เหมาะสมกับท่าน เอ่ยชื่อท่านเพื่อทักทาย และจดจำการตั้งค่าต่างๆ ของท่าน (เช่น การเลือกภาษาหรือภูมิภาคของท่าน)
 • คุ้กกี้เพื่อการโฆษณา คุ้กกี้เหล่านี้ทำหน้าที่บันทึกกิจกรรมออนไลน์ของคุณ รวมทั้งการเยี่ยมชมไซต์ของเราหรือหน้าที่เยี่ยมชม และลิงค์หรือข้อมูลโฆษณาที่คุณคลิกเลือก วัตถุประสงค์หนึ่งของการบันทึกกิจกรรมออนไลน์ดังกล่าวเพื่อช่วยทำให้เนื้อหาซึ่งแสดงบนเว็บไซต์ของเรามีความสอดคล้องกับท่านมากขึ้น วัตถุประสงค์อีกข้อหนึ่งคือเพื่อให้เราและผู้ให้บริการของเราสามารถนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ซึ่งได้รับการออกแบบมาให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับความสนใจที่เด่นชัดของท่าน นอกจากนี้การนำเสนอโฆษณาหรือการสื่อสารอื่นๆ ที่มีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านโดยเราและผู้ให้บริการของเราดังกล่าวยังมีความเกี่ยวข้องกับพันธมิตรของเราอีกด้วย อาทิเช่น ผู้เผยแพร่ แพลตฟอร์มในการบริหารข้อมูล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการโฆษณา (demand side platform) ซึ่งช่วยในการจัดการข้อมูล ตัวอย่างเช่น เมื่อท่านชมหน้าใดหน้าหนึ่งในเว็บไซต์ของเรา เราอาจจะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีการอ้างอิงถึงในหน้านั้นหรือผลิตภัณฑ์และบริการที่คล้ายคลึงกันขึ้นมาให้ท่านชมบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์อื่น เรา ผู้ให้บริการของเรา และพันธมิตรของเรายังอาจจะผนวกข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลซึ่งรวบรวมจากคุ้กกี้เหล่านี้ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม และแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำเสนอโฆษณาแก่ท่าน

Intel รวบรวมและใช้ข้อมูลอื่นๆ อย่างไร?

เราและผู้ให้บริการของเราอาจจะใช้คุ้กกี้เพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ซึ่งรวมถึง

 • เพื่อช่วยเราและบุคคลที่สามให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน
 • ดำเนินการเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ
 • วิเคราะห์รูปแบบการเข้าชมของท่านเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเรา
 • นำเสนอโฆษณา การสื่อสาร และเนื้อหาจากเราและบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ของเราและของบุคคลที่สาม โดยเจาะจงให้ตรงกับความสนใจของท่าน
 • จดจำการตั้งค่าภาษาและการตั้งค่าอื่นๆ ของท่าน
 • ช่วยให้ท่านได้รับข้อมูลที่ท่านกำลังมองหา
 • มอบบริการที่ปลอดภัยในการทำธุรกรรมออนไลน์
 • นับจำนวนคนที่เข้าใช้เว็บไซต์ของเรา และวิธีการที่พวกเขาใช้เว็บไซต์ เพื่อให้เว็บไซต์ของเราทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เข้าใจผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ดีขึ้น
 • ถ้าหากท่านลงทะเบียนกับเว็บไซต์ใดเว็บไซต์หนึ่งของเรา หรือให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่เรา เราอาจจะเชื่อมโยงข้อมูลนั้นกับข้อมูลอื่นซึ่งเรารวบรวมจากท่าน ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน หรือข้อมูลที่ท่านมอบให้ ข้อมูลของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่เราได้รับจากท่าน หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เราจะใช้ข้อมูลซึ่งนำมารวมกันนี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการวิเคราะห์

คุ้กกี้จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของฉันนานเท่าไหร่?

คุ้กกี้บางชนิดจะเริ่มทำงานตั้งแต่เวลาที่ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ Intel จนกระทั่งสิ้นสุดช่วงเวลาการค้นดูเว็บนั้นๆ คุ้กกี้เหล่านี้จะหมดอายุและจะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดอินเทอร์เน็ตเบราเซอร์ คุ้กกี้เหล่านี้เรียกกว่าคุ้กกี้ "ชั่วคราว"

คุ้กกี้บางชนิดจะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของท่านระหว่างช่วงเวลาการค้นดู – และจะไม่หมดอายุแม้ว่าท่านจะปิดเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “ถาวร” ระยะเวลาที่คุ้กกี้ถาวรจะอยู่บนอุปกรณ์ของท่านจะต่างกันไปสำหรับคุ้กกี้แต่ละตัว เราและบุคคลอื่นใช้คุ้กกี้ถาวรเพื่อวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย อาทิเช่น เพื่อเก็บการตั้งค่าของท่านไว้สำหรับการเข้าชมในครั้งถัดไป และเพื่อเป็นการติดตามที่แม่นยำมากกว่าเกี่ยวกับความถี่ในการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน ท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์บ่อยเพียงใด วิธีการเข้าใช้เว็บไซต์ของท่านแตกต่างกันในช่วงเวลาที่ผ่านไปอย่างไรบ้าง และประสิทธิภาพของการโฆษณา

ใครนำคุ้กกี้มาไว้ในอุปกรณ์ของฉัน?

ในฐานะที่ Intel เป็นผู้ควบคุมเว็บไซต์ Intel จึงอาจเป็นผู้ใส่คุ้กกี้บนอุปกรณ์ของท่าน คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “บุคคลที่หนึ่ง” อาจมีบุคคลอื่นนอกเหนือจาก Intel ที่สามารถใส่คุ้กกี้บนอุปกรณ์ของท่านได้เช่นกัน คุ้กกี้เหล่านี้เรียกว่าคุ้กกี้ “จากภายนอก” เช่นพันธมิตรของ Intel อาจใส่คุ้กกี้บุคคลภายนอกเพื่อเปิดใช้บริการสนทนาออนไลน์

อาจมีการใช้คุ้กกี้เพื่ออนุญาตให้เราและบุคคลภายนอกรู้เมื่อท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเรา และเพื่อทำความเข้าใจวิธีการที่ท่านโต้ตอบกับอีเมล โฆษณา หรือเนื้อหาอื่นๆ คุ้กกี้อาจถูกใช้เพื่อรวบรวมผลรวมของข้อมูลหรือข้อมูลอื่นๆ ซึ่งไม่ระบุตัวตนของผู้ใช้ (อาทิเช่น ระบบปฏิบัติการของท่าน รุ่นของเบราเซอร์ และที่อยู่เว็บไซต์ (URL) ที่นำท่านมาสู่เว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงจากอีเมลและโฆษณา) และนำไปใช้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นและทำความเข้าใจกับรูปแบบของการรับส่งข้อมูล เทคโนโลยีดังกล่าวนับจำนวนของผู้ใช้ซึ่งเข้าใช้บริการผ่านทางแบนเนอร์โฆษณาที่เจาะจงนอกเว็บไซต์ Intel หรือผู้ที่คลิกลิงก์หรือภาพกราฟิกที่อยู่ในจดหมายข่าวทางอีเมลซึ่งได้รับจาก Intel นอกจากนี้ยังมีการใช้คุ้กกี้เป็นเครื่องมือเพื่อรวบรวมสถิติผลรวมเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ Intel เพื่อทำการวิเคราะห์และช่วยให้เราปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ดีที่สุด และเพื่อนำเสนอโฆษณาให้แก่ท่านโดยอ้างอิงจากความสนใจของท่าน โดยเราจะอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างนี้

Intel ใช้การโฆษณาออนไลน์และโฆษณาบนอุปกรณ์พกพาอย่างไร?

เราและบุคคลที่สาม รวมทั้งพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการ ใช้การโฆษณาโดยอิงกับความสนใจเพื่อนำเสนอโฆษณาและเนื้อหาเฉพาะบุคคลซึ่งเราและนักโฆษณาคนอื่นๆ เชื่อว่าท่านจะสนใจ ภายใต้ขอบเขตที่ผู้จำหน่ายบุคคลที่สามใช้คุ้กกี้เพื่อให้บริการเหล่านี้แก่ Intel หรือผู้อื่น Intel จะไม่ควบคุมการใช้เทคโนโลยีดังกล่าวหรือข้อมูลซึ่งเป็นผลมาจากเทคโนโลยีดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำหรือนโยบายใดๆ ของบุคคลที่สามดังกล่าว

อาจมีการนำเสนอโฆษณาแก่ท่านโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมออนไลน์หรือพฤติกรรมบนอุปกรณ์พกพาของท่าน (บนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของ Intel) การค้นหาของท่าน การตอบสนองของท่านต่อโฆษณาหรืออีเมลฉบับใดฉบับหนึ่งของเรา หน้าซึ่งท่านเข้าชม ตำแหน่งที่ตั้งโดยรวมของท่าน หรือข้อมูลอื่นๆ โฆษณานี้อาจจะปรากฏบนเว็บไซต์ของเราหรือบนเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม พันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เราร่วมมือด้วยเพื่อช่วยในการจัดทำโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตอาจเป็นสมาชิกในสมาคมที่มีการบริหารจัดการของตนเอง เช่น Network Advertising Initiative (NAI) และ Digital Advertising Alliance (DAA). สำหรับเว็บไซต์ซึ่งมุ่งให้บริการแก่บุคคลที่อาศัยในสหภาพยุโรป เราอาจจะทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีซึ่งเป็นสมาชิกของ European Digital Advertising Alliance (eDAA) ท่านอาจจะได้เห็นโฆษณาของบุคคลที่สามบนเว็บไซต์ Intel หรือบนเว็บไซต์อื่นหรือในรูปแบบอื่นๆ ขึ้นอยู่กับการเข้าชมและกิจกรรมของท่านบนเว็บไซต์ Intel และเว็บไซต์อื่นๆ

ฉันจะจัดการคุ้กกี้ได้อย่างไร?

ท่านสามารถเลือกว่าจะรับหรือปฏิเสธคุ้กกี้ได้ วิธีหนึ่งที่ท่านทำได้คือการตั้งค่าเบราเซอร์อินเตอร์เน็ต เบราเซอร์อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่อนุญาตให้ท่านสามารถควบคุมคุ้กกี้ส่วนใหญ่ได้โดยผ่านการตั้งค่าเบราเซอร์ (โปรดทราบว่าถ้าท่านใช้การตั้งค่าเบราเซอร์เพื่อบล็อกคุ้กกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถเข้าถึงบางส่วนของเว็บไซต์เราได้) เว็บไซต์ต่อไปนี้ระบุข้อมูลการปรับค่าคุ้กกี้สำหรับเบราเซอร์ยอดนิยมบางตัว ได้แก่

ท่านยังสามารถใช้เบราเซอร์ปลั๊กอิน เช่น Ghostery* โดย Evidon Inc. หรือ Tracking Protection List* โดย TRUSTe (เบราเซอร์ปลั๊กอินเป็นซอฟต์แวร์ขนาดเล็กที่เพิ่มความสามารถพิเศษให้เบราเซอร์ของท่าน เช่นเพื่อเล่นวิดีโอหรือสแกนไวรัส)

Adobe Flash Player* เป็นซอฟต์แวร์สำหรับดูมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์ เว็บไซต์ที่ใช้ Adobe Flash* อาจเก็บแฟลชคุ้กกี้ไว้บนอุปกรณ์ของผู้ใช้เพื่อจะจดจำการตั้งค่าต่างๆ และการใช้งาน ซึ่งคล้ายกับการทำงานของคุ้กกี้ชนิดอื่น แฟลชคุ้กกี้เหล่านี้อาจจะเป็นที่รู้จักในชื่อ Flash Local Shared Objects (LSOs) Intel อาจจะใช้ Flash LSOs เพื่อนำเสนอเนื้อหาพิเศษ เช่นการเล่นวิดีโอและภาพเคลื่อนไหว ท่านสามารถอ่านเนื้อหาสรุปวิธีการจัดการ Flash LSOs ได้ที่ http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager03.html

เพื่อยกเลิกการรับคุ้กกี้ของ Adobe Analytics* และ Google Analytics* สำหรับเว็บไซต์ของ Intel ทั้งหมดโปรดดูที่:

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวโฆษณาตามความสนใจหรือตามความต้องการของคุณได้โดยเข้าไปที่ไซต์เหล่านี้:Digital Advertising AllianceNetwork Advertising Initiative และ Interactive Advertising Bureau (IAB) Europe ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ใช้คุ้กกี้เพื่อปรับเนื้อหาหรือโฆษณาให้เหมาะกับท่านโดยเข้าไปที่ลิงก์เหล่านี้ โปรดทราบว่าถ้าหากท่านเลือกที่จะไม่ใช้คุ้กกี้ดังกล่าว ไม่ได้แปลว่าท่านจะเห็นโฆษณาน้อยลง แต่โฆษณาที่ท่านเห็นอาจจะมีความสอดคล้องกับความสนใจของท่านน้อยลง

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ Intel

Intel ยึดมั่นต่อการรักษาความลับของข้อมูล สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติของ Intel ด้านความเป็นส่วนตัว โปรดดูประกาศแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Intel และ หลักเกณฑ์การดำเนินงานของ Intel

วิธีการติดต่อเรา

ถ้าท่านมีคำถามเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้ของ Intel ท่านสามารถติดต่อ Intel ได้โดยใช้แบบฟอร์ม ติดต่อเรา หรือส่งจดหมายมาตามที่อยู่ด้านล่าง ทั้งนี้ โปรดระบุข้อมูลที่ติดต่อของท่าน ชื่อของเว็บไซต์หรือบริการของ Intel และคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับคำร้องขอหรือข้อกังวลของท่านเกี่ยวกับ cookie

Intel Corporation
ATTN: Privacy
M/S RNB4-145
2200 Mission College Blvd.
Santa Clara, CA 95054 USA

ประกาศฉบับนี้ปรับปรุงและใช้แทนที่ “ประกาศเกี่ยวกับคุ้กกี้ของ Intel” เดือนพฤษภาคม 2012 เราอาจเปลี่ยนแปลงประกาศฉบับนี้ได้ทุกเมื่อ เนื้อหาในส่วน “ปรับปรุงล่าสุด” ซึ่งอยู่ด้านล่างของหน้านี้แสดงรายการว่าประกาศฉบับนี้ได้รับการแก้ไขครั้งล่าสุดเมื่อใด การเปลี่ยนแปลงใดๆ ในประกาศฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อเราเผยแพร่ประกาศฉบับแก้ไขบนเว็บไซต์หรือผ่านทางเว็บไซต์

ปรับปรุงล่าสุด: 3 ธันวาคม 2013