ชุดแล็ปท็อป Intel® NUC

การออกแบบแล็ปท็อประดับพรีเมียมสําหรับการเล่นเกม การสร้างสรรค์เนื้อหา ความบันเทิง และประสิทธิภาพการทํางาน พร้อมให้พาร์ทเนอร์ช่องทางจัดจําหน่ายมีชีวิตชีวายิ่งขึ้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้