เทคโนโลยีการศึกษาส่งเสริมทักษะเพื่ออนาคต

นักการศึกษาและผู้บริหารกำลังปรับตัวเข้ากับโลกที่นักเรียนเรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในรูปแบบที่แตกต่างกัน เครื่องมือและเทคนิคใหม่ๆ สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่สมจริงซึ่งหล่อเลี้ยงความคิดและทักษะที่นักเรียนต้องมีสำหรับงานในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่1 2 3

การสร้างทักษะสำหรับนวัตกรรม

เทคโนโลยีการศึกษา (EdTech) เป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการเชื่อมต่อนักเรียนกับโอกาสในการเรียนรู้ ที่ Intel เรามองเห็นศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนเพื่อช่วยให้นักเรียนเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นสำหรับตลาดงานการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4

เฟรมเวิร์ก Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) จินตนาการโลกที่นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะที่จำเป็นเพื่อสำรวจภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่ ที่นี่นักเรียนได้รับการสนับสนุนให้เป็นนักประดิษฐ์ในขณะที่พวกเขาเตรียมตัว จินตนาการ และสร้างงานแห่งอนาคต

เพื่อช่วยนำวิสัยทัศน์นี้ไปสู่ความเป็นจริง Intel จะทำงานร่วมกับผู้นำด้านการศึกษาทั่วโลก เราจะช่วยให้แน่ใจว่าครูและนักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและเครื่องมือที่พวกเขาต้องการเพื่อรับมือกับความท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป:

  • ส่งเสริมให้นักเรียนกลายเป็นนักประดิษฐ์แห่งอนาคต: นักการศึกษาสามารถบูรณาการเทคโนโลยีเข้ากับโปรแกรมและแผนการสอนเพื่อสร้างทักษะแห่งอนาคต และช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะความรู้ความเข้าใจ เทคนิค และอารมณ์ทางสังคม เครื่องมือเทคโนโลยีที่เหมาะสมช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทุกที่ทุกเวลา เครื่องมือเหล่านี้ช่วยให้นักเรียนวิเคราะห์ ประเมิน และสร้างสรรค์โดยใช้ข้อมูลในขณะที่เรียนรู้ พัฒนาทักษะขั้นสูง และเตรียมพร้อมสำหรับงานในอนาคต
  • ช่วยให้นักการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยี การสร้างทักษะ และการคิดขั้นสูงในการสอน: เฟรมเวิร์ก Intel® Skills for Innovation (Intel® SFI) framework ช่วยให้นักการศึกษาบูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเปิดรับวิธีการสอนแบบใหม่ๆ จากที่ใดก็ได้และปรับการสอน เทคโนโลยีเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคต เครื่องมือเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสูงช่วยให้นักการศึกษาสบายใจ เพื่อให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่นักเรียนแทนที่จะต้องกังวลเกี่ยวกับเทคโนโลยี
  • สร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับอนาคตของการทำงาน: แบบจำลองสำหรับการปรับใช้และบูรณาการเทคโนโลยีช่วยสร้างพื้นที่ทางกายภาพและเสมือนจริงที่ส่งเสริมให้นักเรียนบรรลุศักยภาพสูงสุด ฝึกฝนทักษะที่พร้อมสำหรับอนาคต และเตรียมพร้อมสำหรับการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่