เชื่อมั่นใน Intel เพื่อช่วยให้คุณใช้เทคโนโลยีของคุณได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

เราได้สรรค์สร้างเทคโนโลยีเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตของคุณที่บ้าน ที่ทำงาน และระหว่างการเดินทางตั้งแต่แรกเริ่ม วางใจว่าเคล็ดลับและบทความเหล่านี้จะช่วยเพิ่มพูนความรู้ด้านเทคโนโลยีของคุณได้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพ

1

การเปลี่ยนแปลงความถี่สัญญาณนาฬิกาหรือแรงดันไฟฟ้าอาจทำให้การรับประกันผลิตภัณฑ์ใดๆ เป็นโมฆะ และลดความมั่นคง ความปลอดภัย ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของโปรเซสเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ ตรวจสอบกับผู้ผลิตระบบและส่วนประกอบเพื่อดูรายละเอียด