การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องคืออะไร

IoT เชิงอุตสาหกรรมกำลังกำหนดอนาคตที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้สำหรับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องในตลาดแบบแนวดิ่งที่หลากหลาย

ภาพรวมการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

  • การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องมีความซับซ้อนสูงและเป็นแบบอัตโนมัติมากขึ้น เนื่องจากธุรกิจต่างหาวิธีที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตให้สูงขึ้น

  • ห่วงโซ่อุปทานสำหรับผู้ผลิตแบบไม่ต่อเนื่องส่วนใหญ่นั้นซับซ้อนและจะนำเสนอโอกาสต่างๆ ในการปรับแต่งประสิทธิภาพผ่านการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์

  • IT และ OT กำลังผสานรวมเข้าด้วยกันในขณะที่ผู้ผลิตต่างๆ เปลี่ยนไปใช้โครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดโดยซอฟต์แวร์แบบเปิดเพื่อบริหารจัดการทุกด้านของธุรกิจ

  • นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลกำลังมีมากขึ้นและมีคุณค่ามากขึ้น เนื่องจากอุปสรรคต่อ IIoT ในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องกำลังลดลง

author-image

โดย

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องคืออะไร

โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะสร้างชิ้นส่วนต่างๆ และประกอบเข้าในระบบย่อยและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ทั้งกระบวนการผลิตและการประกอบถูกจัดประเภทเป็นการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

กระบวนการต่างๆ ที่ใช้ในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นแต่ละกระบวนการสามารถเริ่มต้นหรือหยุดทีละกระบวนการได้ ในหลายกรณี กระบวนการต่างๆ สามารถทำงานได้ในอัตราที่แตกต่างกันโดยไม่รบกวนการผลิตโดยรวม

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ ยานพาหนะ คอมพิวเตอร์ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ และเสื้อผ้า ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มักจะแยกชิ้นส่วนประกอบได้เมื่อไม่ต้องการใช้อีกต่อไป จึงสามารถซ่อมแซมส่วนประกอบ นำกลับมาใช้ใหม่ และ/หรือรีไซเคิลได้

การนำเทคโนโลยี อุตสาหกรรม 4.0 มาใช้ในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องที่สนับสนุนโดยโซลูชัน Edge แบบอัจฉริยะสามารถลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และเผยให้เห็นข้อได้เปรียบใหม่ๆ เนื่องจากการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องมีความซับซ้อนและเป็นอัตโนมัติมากขึ้น ธุรกิจต่างๆ จึงสามารถรวบรวม วิเคราะห์ และดำเนินการกับข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องกับการผลิตแบบกระบวน

กระบวนการผลิตแบ่งออกเป็นสองประเภทคือ แบบไม่ต่อเนื่องและแบบกระบวนการ

กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องได้แก่การผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นตลอดจนการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ตัวอย่างการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ รถยนต์ เครื่องใช้และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค

การผลิตแบบกระบวนจะเกี่ยวข้องกับสูตรและส่วนผสม และใช้สำหรับผลิตเครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ ยา และสินค้าอุปโภคบริโภคบางชนิด เช่น เครื่องอาบน้ำต่างๆ และผลิตภัณฑ์กระดาษ ในการผลิตแบบกระบวนนั้น วัตถุดิบจะถูกผสมและ/หรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องหรือเป็นชุดๆ

สินค้าที่ผลิตโดยการผลิตแบบกระบวนการมักจะไม่สามารถแยกชิ้นส่วนออกเป็นส่วนประกอบได้ ซึ่งต่างจากการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง แม้ว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายบางชนิดสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องในตลาดแบบแนวดิ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากมายถูกผลิตขึ้นด้วยการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ตลาดหลักต่างๆ จะมีผลิตภัณฑ์ที่ซับซ้อนที่สุดและพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานที่มีความซับซ้อนและหลากหลายเช่นกัน โดยมีแหล่งที่มาจากหลายประเทศ 

ตลาดชั้นนำห้าตลาดลงทุนมหาศาลในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องและเทคโนโลยีใหม่ที่สนับสนุนคุณภาพและประสิทธิภาพการผลิต:

  • รถยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์
  • อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
  • สินค้าอุปโภคบริโภค
  • การบินและอวกาศ การบิน และการป้องกันประเทศ
  • เครื่องจักรและเครื่องจักรกลหนัก

แนวดิ่งการตลาดแต่ละแนวเหล่านี้กำลังถูกกำหนดโดยระบบ Edge อัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรม การดำเนินงานของตลาดเหล่านี้จะทำให้เกิดข้อมูลปริมาณมากในทุกวัน ซึ่งสามารถใช้ประโยชน์ได้ด้วยการวิเคราะห์แบบเกือบเรียลไทม์เพื่อค้นหาวิธีปรับปรุงผลลัพธ์ทางธุรกิจ

จำเป็นต้องมีการประกอบบางส่วน

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ การผลิตส่วนประกอบเองและการประกอบเข้าในระบบย่อยและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 

กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องบางแห่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เช่น สายการประกอบที่ Ford Motor Company ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อ 100 ปีที่แล้ว แม้ว่าสายการประกอบต่างๆ ยังคงเป็นเรื่องธรรมดาในอุตสาหกรรมยานยนต์ในปัจจุบัน แต่งานประกอบส่วนใหญ่ตอนนี้เสร็จสมบูรณ์ได้หรืออย่างน้อยก็ได้รับการช่วยเหลือจากหุ่นยนต์ที่ใช้เทคโนโลยี AI และระบบและเครื่องมือการผลิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย (CAM) ที่มีความแม่นยำสูงอื่นๆ

Audi คือตัวอย่างหนึ่งสำหรับวิธีการผลิตรถยนต์ในปัจจุบัน Intel ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับวิศวกรและช่างเทคนิคของ Audi เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ของเครื่องกลที่ยืดหยุ่นและปรับขยายได้สำหรับโรงงานอัตโนมัติของ Audi ซึ่งจะช่วยสร้างรากฐานสำหรับนวัตกรรมในอนาคต พร้อมกับช่วยให้บริษัทเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่าย

John Deere ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำกำลังใช้เทคโนโลยี Intel® AI และเทคโนโลยีแมชชีนวิชันเพื่อทำให้กระบวนการเชื่อมและควบคุมข้อบกพร่องเป็นไปโดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงรูพรุนที่เกิดจากก๊าซที่ติดอยู่ในรอยเชื่อม

ประโยชน์ของ IoT ในการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องมีการพัฒนาอย่างรวดเร็วเนื่องจากผู้ผลิตเพิ่มระดับของระบบอัตโนมัติที่ใช้งาน AI, แมชชีนวิชัน, การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ และการประมวลผลประสิทธิภาพสูงในระบบคลาวด์และที่ Edge 
เทคโนโลยีเหล่านี้และเทคโนโลยีขั้นสูงอื่นๆ จะผสานรวมโลกดิจิทัลเข้ากับวัตถุทางกายภาพผ่าน IIoT IIoT จะเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ที่ Edge เพื่อรองรับฟังก์ชันการผลิตขั้นสูงมากมายที่เป็นหัวใจของการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่สี่หรืออุตสาหกรรม 4.0 

เมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงาน (OT) มาบรรจบกันในแพลตฟอร์มใหม่เหล่านี้ ผู้ผลิตจึงสามารถเชื่อมต่อข้อมูลกับระบบปฏิบัติงานแบบเรียลไทม์และประสานห่วงโซ่อุปทาน การจัดการคำสั่งซื้อ และฟังก์ชันการส่งมอบกับระบบการผลิต 

เมื่อมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่กำหนดด้วยซอฟต์แวร์ซึ่งจะผสาน IT และ OT เข้าด้วยกัน ทำให้ผู้ผลิตสามารถบูรณาการกระบวนการสำคัญๆ ที่ก่อนหน้านี้เคยถูกแยกเก็บไว้ที่ไซโลข้อมูลของแผนกใดแผนกหนึ่งได้ ซึ่งช่วยให้พวกเขาสามารถปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรการควบคุมคุณภาพอัตโนมัติ ลดของเสียด้วยการวิเคราะห์กระบวนการอย่างละเอียด ประหยัดค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น และจุดประกายโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยทำให้ข้อมูลสำคัญพร้อมใช้งานสำหรับผู้คนจำนวนมากขึ้น

IIoT และเทคโนโลยีดิจิทัลอื่นๆ ทำได้มากกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิตที่สูงขึ้น สิ่งเหล่านี้ช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถก้าวไปข้างหน้าอย่างก้าวกระโดด ขจัดขั้นตอนในห่วงโซ่คุณค่า และสร้างโอกาสใหม่ๆ ในการสร้างมูลค่า ไม่ว่าจะเป็นโซลูชันลูกค้าใหม่ กระบวนการผลิตใหม่ หรือพันธมิตรใหม่”1

McKinsey

โรงงานอัจฉริยะที่เกี่ยวข้องกับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องจะปรับใช้ AI, แมชชีนวิชัน, วิทยาการหุ่นยนต์ขั้นสูง และการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทุกอย่างตั้งแต่สินค้าคงคลังและการจัดตารางแรงงาน ไปจนถึงการประกันคุณภาพและการทดสอบ วิธีการที่ยืดหยุ่นและปรับขนาดได้ช่วยให้บริษัทรถยนต์ต่างๆ สามารถนำเสนอยานพาหนะที่ปรับแต่งได้อย่างเต็มที่ แทนที่จะใช้แพ็คเกจตัวเลือกแบบตายตัว และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรือข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ 
โรงงานอัตโนมัติ 4.0 ยังคงมีสายการประกอบอยู่ แต่ลักษณะการดำเนินธุรกิจที่จะปรับเปลี่ยนสินค้าให้เข้ากับความต้องการของกลุ่มลูกค้าเฉพาะทำให้ธุรกิจต่างๆ ที่เป็นนวัตกรรมแตกต่างออกไป

เทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงานได้รับการอัปเกรด

เมื่อไม่นานมานี้ กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องได้อาศัยเทคโนโลยีด้านการปฏิบัติงานที่ถูกนำเสนอเป็นระบบแบบผสานรวมที่เป็นกรรมสิทธิ์เฉพาะจากผู้ขายรายเดียว ผู้ผลิตอาจถูกล็อกไว้ในอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของผู้ขาย และต้องพึ่งพาผู้ขายรายนั้นสำหรับการอัปเกรดและสัญญาการบำรุงรักษาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ซึ่งมักจะเป็นเวลาสิบปีหรือนานกว่านั้น

ระบบเดิมเหล่านี้จำนวนมากกำลังถูกแทนที่หรือเสริมด้วยโซลูชันที่ปรับขยายได้ซึ่งใช้เทคโนโลยี Intel® ตัวอย่างเช่น เครื่องพีซีสำหรับอุตสาหกรรม (IPC) ที่ขับเคลื่อนด้วยโปรเซสเซอร์ Intel® สามารถผนวกรวมและเรียกใช้เวิร์กโหลดเกี่ยวกับการผลิตที่หลากหลายบนอุปกรณ์เครื่องเดียวที่สร้างขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะสำหรับความสามารถในการปรับขนาด การจัดการ และความปลอดภัย

วิธีการแบบเปิดและผสมผสานเพื่อการวางแผนทรัพยากรองค์กร (ERP) นี้ ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถใช้เทคโนโลยีล่าสุดในแมชชีนวิชัน ปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์แบบเรียลไทม์เพื่อเร่งความเร็ว ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการผลิตได้

ขั้นตอนแรกในการเปลี่ยนจากระบบแบบดั้งเดิมมาเป็นโซลูชันแบบเปิดก็คือ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถรองรับเทคโนโลยีแบบบูรณาการจำนวนมากได้ การออกแบบระบบต้องมีแผนในการปรับขนาดโซลูชันโดยละเอียดเมื่อโซลูชันดังกล่าวได้รับการทดสอบอย่างสมบูรณ์และได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาทางธุรกิจที่ถูกต้องได้ เมื่อเวลาผ่านไป อุปกรณ์และระบบที่มีจุดประสงค์การทำงานเดียวหลายอย่างสามารถรวมเข้าไว้ในแพลตฟอร์มที่ใช้ร่วมกันและปรับขนาดได้ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงาน ปรับปรุงความปลอดภัย ลดต้นทุน และทำให้เกิดนวัตกรรม

อุตสาหกรรม 4.0 คาดว่าจะสร้างมูลค่าโดยรวมที่ 3.7 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2025 และขับเคลื่อนการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งต่อไปสำหรับการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง แต่มีบริษัทเพียงประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ได้รับมูลค่าจากโซลูชัน อุตสาหกรรม 4.0 ในระดับปัจจุบัน”2

McKinsey

Intel และระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์จะนำเสนอโซลูชัน Edge อัจฉริยะที่ผ่านการรับรองล่วงหน้าหลายร้อยรายการ ซึ่งได้รับการออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อใช้ในสภาพแวดล้อมสุดหฤโหดในโรงงาน Intel, พาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยี และลูกค้าต่างๆ สามารถขับเคลื่อนแม้กระทั่งการดำเนินงานด้านการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องที่ซับซ้อนและมีความท้าทายมากที่สุด จนไปสู่ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และนวัตกรรมที่มากขึ้นร่วมกัน

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

การผลิตแบบไม่ต่อเนื่องเกี่ยวข้องกับทั้งการผลิตชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบแต่ละชิ้น และการประกอบชิ้นส่วนหรือส่วนประกอบเหล่านั้นเข้าในระบบย่อยและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

กระบวนการผลิตแบบไม่ต่อเนื่องได้แก่การผลิตชิ้นส่วนแต่ละชิ้นตลอดจนการประกอบเป็นผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เช่น เครื่องซักผ้าหรือคอมพิวเตอร์ ส่วนการผลิตแบบกระบวนการนั้น วัตถุดิบจะถูกผสมและ/หรือแปรรูปอย่างต่อเนื่องหรือเป็นชุดๆ เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ปริมาณมากที่ไม่แตกต่างกัน เช่น น้ำมันเบนซินหรือผงโกโก้ ต่างจากการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง สินค้าที่ผลิตด้วยเทคนิคการผลิตแบบกระบวนการมักจะไม่สามารถถอดประกอบเป็นชิ้นส่วนได้

ตัวอย่างการผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง ได้แก่ รถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ เครื่องบิน เครื่องใช้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค และเครื่องจักรกลหนัก