วิดีโอการตรวจสอบด้วยภาพ Edge AI สำหรับการผลิตของ LeapMind

วิดีโอนี้แสดงการสาธิตถึงโซลูชันการตรวจสอบด้วยภาพ Edge AI สำหรับการผลิต โดยใช้ตัวเร่งความเร็ว AI ของ LeapMind และ Cyclone V SoC FPGA