แพคเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

19801
1/21/2022

บทนำ

มอบแพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • OS Independent
  • ขนาด: 8.8 MB
  • SHA1: D89C50C2E14DDF39E9AA0FC5F845F36FB7B5E26F

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

ข้อมูลแพ็คเกจ

  • แพ็คเกจเฟิร์มแวร์: 52.16.0-3953 (MR 7.16p1)
  • เฟิร์มแวร์ 5.160.02-3472

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้