แพคเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

19801
5/9/2023

บทนำ

นําเสนอแพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 6, 10, 50, 60

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ขนาด: 9.1 MB
  • SHA1: 6073E2AB1F477AFAF0D160BFC31A088573F31D77

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งเฟิร์มแวร์สําหรับ Tri-mode (NVMe+SAS+SATA) Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F ที่รองรับ RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

ข้อมูลแพ็คเกจ

  • แพ็คเกจเฟิร์มแวร์: 52.24.0-4763 (MR 7.24)
  • เฟิร์มแวร์ 5.240.02-3768

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้