ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับIntel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

แพคเกจเฟิร์มแวร์สําหรับIntel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

ชุดควบคุมการทำงาน Raid Controllerบนเว็บ ของ Intel® 3 (RWC3) สําหรับ Windows*