ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

ไดรเวอร์ Windows* สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel® RAID Adapter RS3P4TF160F และ RS3P4MF088F

ยูทิลิตี้ StorCLI แบบสแตนด์อโลน