ความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการสำหรับตระกูล Intel® Server Board ตระกูล

เอกสาร

ความสามารถในการทำงานร่วมกัน

000006988

13/07/2020

หน้านี้ประกอบด้วยรายการของระบบปฏิบัติการที่ผ่านการทดสอบสำหรับตระกูลผลิตภัณฑ์ของ Intel® Server Board ตระกูล ระบบปฏิบัติการที่ไม่ได้ระบุไว้ด้านล่างนี้ไม่รองรับโดย Intel® Server Board หรือระบบเซิร์ฟเวอร์ Intel®นี้

ระบบปฏิบัติการ

ประเภทของการทดสอบ

Windows * Server ๒๐๑๖ RTM (LTSC)การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
ดาต้า Windows Server ๒๐๑๙ RTM (LTSC)ความเข้ากันได้และความเครียด
Red Hat Enterprise Linux * ๗.๗การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๗.๘การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๘.๐ความเข้ากันได้และความเครียด
Linux ขององค์กรหมวกสีแดง๘.๑ความเข้ากันได้และความเครียด
เซิร์ฟเวอร์สำหรับองค์กรของ SUSE * Linux 12 SP5การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
SUSE Linux Enterprise Server 15 SP1ความเข้ากันได้และความเครียด
อูบุนตู * 18.04.2-LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
อูบุนตู 18.04.3-LTSการติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
VMware ESXi * ๗.๐การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐาน
FreeBSD *-12การติดตั้งพื้นฐาน
๑๒.๑การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS * ๗.๖การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS ๘.๐การติดตั้งพื้นฐาน
CentOS ๘.๑การติดตั้งพื้นฐาน

 

หมาย เหตุ
ความเข้ากันได้และความเครียดIntel สนับสนุนคุณสำหรับปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งหรือการทำงานของ Intel® Server Board สำหรับระบบปฏิบัติการที่ระบุไว้ด้านบนโดยไม่คำนึงถึงว่าอะแดปเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการทดสอบภายใต้ระบบปฏิบัติการหรือไม่
การติดตั้งและความเข้ากันได้พื้นฐานIntel สนับสนุนและทดสอบไดรเวอร์ระบบปฏิบัติการต่อไปนี้สำหรับแต่ละคอนโทรลเลอร์แบบรวม Intel® Server Board เมื่อผู้จำหน่ายของคอนโทรลเลอร์ให้ไดรเวอร์เมื่อมีการร้องขอ
การติดตั้งพื้นฐานIntel ไม่ได้ให้การสนับสนุนทางเทคนิคใดๆแก่ระบบปฏิบัติการเปิดแหล่งที่อยู่ในรายการด้านบน หากคุณพบปัญหาทางเทคนิคหรือความยากลำบากในการติดตั้งหรือการใช้งานซอฟต์แวร์ใดๆด้านบนให้ดูการสนับสนุนจากชุมชนระบบปฏิบัติการ open source ที่เกี่ยวข้อง

 

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
Intel® Product Compatibility Tool สำหรับระบบปฏิบัติการและแชสซี
ข้อมูลของ Microsoft Windows * Labs คุณภาพของฮาร์ดแวร์ (WHQL)
รายงานการส่งการทดสอบใบรับรอง Linux และ UNIX *
ความเข้ากันได้ของโปรเซสเซอร์
หน่วยความจำและความเข้ากันได้ของฮาร์ดแวร์อื่นๆ