ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel Intel RAID Module RMS3JC080 และ RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

19582
10/22/2019

บทนำ

มีไดรเวอร์ Linux* สําหรับตัวควบคุม Intel RAID 12Gbs ระดับเริ่มต้นที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 71 MB
  • SHA1: B778410A7A5393963473BDB3C1F509C7CD7AD6C4

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ 12Gbs Intel RAID Controller ระดับเริ่มต้นที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E:

  • Intel® RAID Module RMS3JC080
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = ph9.2-28.00.04.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

  • RHEL* 6(U8-U10) x86 & x64, RHEL 7 (U3-U6) x64, RHEL 8 x64
  • SLES* 11(SP2-4) SLES 12(SP1-SP4) x64, SLES 15 x64 (GA,U1)
  • Ubuntu* (16.04) x86 & x64, (18.04) x64

หมายเหตุ: สําหรับความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์Intel RAID Controllerเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้