ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

ไดรเวอร์ Windows * สําหรับ Intel® RAID Module RMS3JC080 และ RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

แพ็คเกจเฟิร์มแวร์สําหรับ Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 และ Intel® RAID Controller RS3UC080 RS3FC044