ไดรเวอร์ Linux* สําหรับ Intel Intel RAID Module RMS3JC080 และ RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

19582
10/22/2019

บทนำ

มีไดรเวอร์ Linux* สําหรับตัวควบคุม Intel RAID 12Gbs ระดับเริ่มต้นที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Ubuntu Family*, SUSE Linux Family*, Red Hat Linux Family*
  • ขนาด: 64.1 MB
  • SHA1: F98BFCE9E9BA9968468F6DDCA6D3FB821CFEFF05

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Linux* สําหรับ 12Gbs Intel RAID Controller ระดับเริ่มต้นที่รองรับ RAID 0, 1, 10, 1E:

  • Intel® RAID Module RMS3JC080
  • Intel® RAID Controller RS3UC080, RS3FC044

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชั่นของไดรเวอร์ = ph21.0-40.00.00.00
รองรับระบบปฏิบัติการ (OS) =

  • RHEL* 7 (U7-U9) x64, RHEL* 8 (U2-U4) x64
  • SLES* 12(SP3-SP5) x64, SLES* 15 x64 (U1-U3)
  • Ubuntu* (ทุกรุ่น) x64

หมายเหตุ: สําหรับความเข้ากันได้ของระบบปฏิบัติการ โปรดดูรายการระบบปฏิบัติการที่รองรับสําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel

มีอะไรใหม่
ดูหมายเหตุรีลีสสําหรับปัญหาใหม่หรือการแก้ไขที่ทราบแล้วและคําแนะนําในการติดตั้ง

หมาย เหตุ: Intel แนะนําให้อัปเกรดเฟิร์มแวร์ Intel RAID Controller เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้