ไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* สําหรับบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel® และระบบที่ใช้ชิปเซ็ต Intel® 61X

19562
9/30/2019

บทนำ

ให้บริการไดรเวอร์ ESRT2 Linux* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • SUSE Linux Enterprise Server 12 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.4*, SUSE Linux Enterprise Server 11 SP4*, Red Hat Enterprise Linux 7.6*, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3*, SUSE Linux Enterprise Server 15*, Red Hat Enterprise Linux 7.5*
  • ขนาด: 132.6 MB
  • SHA1: 59DD63F1C4D5F639DB25323C21442905520B20AF

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์
ติดตั้งไดรเวอร์ Intel® Embedded Server RAID Technology 2 (ESRT2) Linux* สําหรับตระกูล S2600WT/S2600CW/S2600TP/S2600KP

ข้อมูลแพ็คเกจ
เวอร์ชันไดรเวอร์ = v18.02.2019.0603
หมายเหตุ: ทั้งแพ็คเกจไดรเวอร์และบอร์ดเซิร์ฟเวอร์ Intel หรือระบบต้องรองรับระบบปฏิบัติการ (OS)
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600WT
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600CW
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600TP
ระบบปฏิบัติการ Linux ที่รองรับสําหรับตระกูล S2600KP

มีอะไรใหม่
ดูบันทึกประจํารุ่นสําหรับปัญหาใหม่หรือที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาที่ทราบ และคําแนะนําในการติดตั้ง

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
วิธีการโหลดไดรเวอร์ RAID ระหว่างการติดตั้ง RHEL 7.x
คู่มือผู้ใช้สําหรับ ESRT2
บทช่วยสอนแบบโต้ตอบสําหรับ ESRT2

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้