ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

เครื่องมืออัพเดตเฟิร์มแวร์ Intel® SSD

หน่วยความจํา Intel® และเครื่องมือจัดเก็บข้อมูล (GUI)

Intel® Memory and Storage Tool CLI (อินเตอร์เฟสบรรทัดคําสั่ง)