เครื่องมืออัปเดตเฟิร์มแวร์ eMMC สําหรับ Intel® NUC6CAYS

19384
1/18/2019

บทนำ

อัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ที่บัดกรีไว้บน Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 10, 64-bit*
  • ขนาด: 822.7 KB
  • SHA256: 541503A975D384B8ADEBC186F9595E7BCA7E227E14B34E935FDEB166412768A2

คำอธิบายโดยละเอียด

ผลิตภัณฑ์ที่เลิกผลิต

ผลิตภัณฑ์นี้เลิกการผลิตไปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ประกาศยกเลิกการผลิต NUC

วัตถุ ประสงค์

เครื่องมือนี้จะอัปเดตเฟิร์มแวร์สําหรับอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล eMMC ที่บัดกรีอยู่บนผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้:

  • ชุด Intel® NUC NUC6CAYS

มีอะไรใหม่ในเวอร์ชันนี้

  • แก้ไขปัญหาที่ Windows* ไม่สามารถเริ่มทํางานได้

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้