Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV ไฟล์โฮสต์

19004
7/16/2018

บทนำ

แพคเกจซอฟต์แวร์สําหรับโฮสต์ของ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV (2.2.29)

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • CentOS 7.4*
  • ขนาด: 42.9 MB
  • SHA1: 1EED06C7C5716DA78E3D9AA9AA65C79A8991AB12
  • Debian 8.x*
  • ขนาด: 15.8 MB
  • SHA1: 82E0DB9FE5F43112254F8813B90373E5602D462D
  • Ubuntu 16.04*
  • ขนาด: 39.2 MB
  • SHA1: 0A20559CA02C9922CB91F90BE0034AC11EBBBFF3

คำอธิบายโดยละเอียด

แพคเกจเหล่านี้ได้รับการแพตช์กับช่องโหว่ของ Side Channel

โปรดดู ตารางนี้ เพื่อดูรายการแพ็คเกจที่มีอยู่ทั้งหมดตามเวอร์ชันซอฟต์แวร์ต่างๆ

วัตถุประสงค์

ดาวน์โหลดนี้ประกอบด้วยแพ็คเกจไบนารีที่มี®เคอร์เนล Intel Visual Compute Accelerator (Intel VCA) ที่เปิดใช้งาน Linux* แพ็คเกจไบนารีพร้อมโมดูลเคอร์เนล Intel VCA และแพ็คเกจไบนารีพร้อมยูทิลิตีการจัดการ Intel®® VCA แพคเกจเหล่านี้มีไว้สําหรับคอมพิวเตอร์ที่โฮสต์การ์ด Intel® Visual Compute Accelerator

หากต้องการรับคําแนะนําในการติดตั้งโดยละเอียด ให้ดาวน์โหลดคู่มือซอฟต์แวร์

ใช้ checksums ด้านล่างเพื่อตรวจสอบความสมบูรณ์ของไฟล์:

IntelVisualComputeAccelerator_Host_CentOS_7.4_2.2.29.zip
MD5: 72964d367a5c673a0348fdd4662109b8

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Debian_8.7_2.2.29.zip
MD5: 765fe96620bf394c06233842117f4ffa

IntelVisualComputeAccelerator_Host_Ubuntu_16.04.3_2.2.29.zip
MD5: ce4ce062dad79ec01ae393311e5684ac

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้