คู่มือผู้ใช้ซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV/VCA1585LMV

เอกสาร

การติดตั้งและตั้งค่า

000016708

26/12/2018

คู่มือซอฟต์แวร์ (PDF) PDF icon
คู่มือซอฟต์แวร์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าซอฟต์แวร์สำหรับ Intel® Visual Compute Accelerator

ขนาด: ๔.๐๙ MB
วันที่: ธันวาคม๒๐๑๘
ครั้งที่ปรับปรุง: ๒.๓

หมายเหตุ: ไฟล์ PDF จำเป็นต้องมี Adobe Acrobat Reader*

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ฮาร์ดแวร์แนะนำ VCA1283LVV
ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์และผู้ใช้ฮาร์ดแวร์แนะนำ VCA1585LMV
อัพเดทข้อมูลจำเพาะ