ไดรเวอร์และซอฟต์แวร์ล่าสุด

พร้อมให้ดาวน์โหลด:
ทั้งหมด

ชื่อ

Intel® Visual Compute Accelerator Source Files

Intel® Visual Compute Accelerator Build Scripts Package

Intel® Visual Compute Accelerator VCA1283LVV / VCA1585LMV Windows* Image Creation Package