Intel® Wireless Bluetooth® Driver for Windows 7 * สําหรับ NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18784
10/31/2016

บทนำ

ติดตั้งเวอร์ชัน 19.0.1607 ของซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth® สําหรับ Intel® NUC Kit โดยใช้ Windows 7*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 25.7 MB
  • SHA256: 6AFD59BFF714E9252D7E68A7C147ACA44A25538B29109D8FDB8323E27D7AB25C
  • Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 27.3 MB
  • SHA256: 5683751E73A6080C5EC56E8E891713BC82B9B080DC8E82333F5A3D5DBA4EDFB8

คำอธิบายโดยละเอียด

คำเตือน
เรียนลูกค้าเนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย Intel ไม่ได้ตั้งใจที่จะเสนอการอัปเดตเพื่อลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้มีให้ "ตามสภาพ" โดยไม่มีการรับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยใด ๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการขายการไม่ละเมิดหรือความเหมาะสมสําหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

วัตถุประสงค์

ติดตั้งซอฟต์แวร์ Intel PROSet/Wireless สําหรับไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth® เวอร์ชัน 19.0.1607 สําหรับ Intel Wireless Technology ที่ติดตั้งใน Intel®® NUC โดยใช้ Windows 7*

เลือกไฟล์ไหนดี?

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_19.0.1607_32_Win7.exe - รุ่น 32 บิตสําหรับ Windows 7*
  • BT_19.0.1607_64_Win7.exe - รุ่น 64 บิตสําหรับ Windows 7

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์ใดเหมาะกับ Intel® NUC ของคุณใช่หรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

อัพเดตไดร์เวอร์และซอฟท์แวร์ของคุณโดยอัตโนมัติ

ใช้เครื่องมือนี้เพื่อระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและรับการอัปเดตไดรฟ์เวอร์และซอฟต์แวร์สำหรับฮาร์ดแวร์ Intel ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้