ไดรเวอร์® Bluetooth ไร้สายของ Intel® Windows 7* for NUC5i3RY, NUC5i5RY, NUC5i7RY

18784
10/31/2016

บทนำ

ติดตั้งเวอร์ชัน 19.0.1607 จาก Intel® PROSet/Wireless Software เพื่อไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth® เป็นเวลา Intel® NUC Kit โดยใช้ Windows 7*

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 7, 32-bit*
  • ขนาด: 25.7 MB
  • SHA1: DDEA31D570EDE69FD2521FA127096AF7F6C7A4F9
  • Windows 7, 64-bit*
  • ขนาด: 27.3 MB
  • SHA1: 17F4111FEC53180F3D403019C1502E5DCD606E84

คำอธิบายโดยละเอียด

คำ เตือน
ลูกค้าระดับใหม่ เนื่องจากซอฟต์แวร์นี้เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ "สิ้นสุดอายุการใช้งาน" จึงอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัยได้ Intel ไม่ประสงค์จะเสนอการอัปเดตเพื่อลดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยในซอฟต์แวร์นี้ ไม่ว่าจะเป็นที่รู้จักในปัจจุบันหรือค้นพบในอนาคต ซอฟต์แวร์นี้จัดหาให้ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันแบบชัดแจ้งหรือโดยนัยใดๆ รวมถึงการรับประกันความสามารถในการค้า การไม่ละเมิด หรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ Intel ไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อความแม่นยําหรือความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อความ กราฟิก ลิงก์ หรือรายการอื่นๆ ภายในซอฟต์แวร์

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้ง Intel® PROSet/Wireless Software ไดรเวอร์เทคโนโลยี Bluetooth® เวอร์ชัน 19.0.1607 เพื่อใช้งานเทคโนโลยีไร้สาย Intel® ที่ติดตั้งใน Intel® NUC โดยใช้ Windows 7*

ไฟล์ใดที่จะเลือก

ดาวน์โหลดไฟล์ที่ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • BT_19.0.1607_32_Win7.exe - รุ่น 32 บิตใน Windows 7*
  • BT_19.0.1607_64_Win7.exe - รุ่น 64 บิตใน Windows 7

ไม่แน่ใจว่าไดรเวอร์ใดที่เหมาะสมต่อ Intel® NUC ของคุณ

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้