ไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows 8* สําหรับ D34010WY, D54250WY

18570
10/15/2015

บทนำ

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิกวิดีโอเวอร์ชัน 15.36.26.4294 สําหรับ Intel® NUC

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • Windows 8, 32-bit*
  • ขนาด: 64.3 MB
  • SHA1: 062035FAC1F6553A8CB432ABAA610B104C2530F2
  • Windows 8, 64-bit*
  • ขนาด: 120.7 MB
  • SHA1: CEE10925A3C575A07B4CFA1206467598D259A9A3

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

ติดตั้งไดรเวอร์กราฟิก HD Intel®สําหรับ Windows® 8* สําหรับ Intel® NUC D34010WY และ D54250WY

ต้องการเลือกไฟล์ใด

ดาวน์โหลดไฟล์ที่มีผลต่อระบบปฏิบัติการของคุณ:

  • GFX_Win7_8.1_32_15.36.26.4294.zip สําหรับเวอร์ชั่น 32 บิต
  • GFX_Win7_8.1_64_15.36.26.4294.zip สําหรับเวอร์ชั่น 64 บิต

ไม่แน่ใจว่านี่เป็นไดรเวอร์ที่เหมาะสมสําหรับ Intel NUC ของคุณหรือไม่

เรียกใช้ Intel® Driver & Support Assistant เพื่อตรวจหาการอัปเดตโดยอัตโนมัติ

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

การอัปเดตแบบอัตโนมัติสำหรับซอฟต์แวร์และไดรเวอร์

ระบุผลิตภัณฑ์ของคุณและติดตั้งการอัปเดตสำหรับไดรเวอร์และซอฟต์แแวร์ Intel ให้ระบบ Windows* ของคุณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้