อัปเดต BIOS [MYBDWi30]

18078
4/8/2020

บทนำ

มีตัวเลือกสําหรับการอัปเดต BIOS ของ ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE และ Intel® NUC Board NUC5i3MYBE

การดาวน์โหลดที่พร้อมให้บริการ

  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 7.7 MB
  • SHA1: EEFF8D2CE7BE37D26C1EB7F496845B01D96A93E0
  • ไม่ขึ้นกับ OS ใด
  • ขนาด: 7.2 MB
  • SHA1: 22415ADC64CCCA30FC8CCFA6B1D8516710E92F2A

คำอธิบายโดยละเอียด

วัตถุ ประสงค์

มีตัวเลือกสําหรับการอัปเดต BIOS ของ ชุด Intel® NUC NUC5i3MYHE และ Intel® NUC Board NUC5i3MYBE คุณจําเป็นต้องดาวน์โหลดเพียงรายการเดียว

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับการแก้ไขข้อบกพร่อง ปัญหาที่ทราบ คําแนะนําในการติดตั้ง และฮาร์ดแวร์ที่รองรับ

ฉันควรเลือกไฟล์ใด

  • อัปเดต BIOS การกู้คืน [MYi30059.bio] - A . ไฟล์ BIO ที่จะใช้สําหรับวิธีการอัปเดต F7 BIOS หรือกระบวนการกู้คืน BIOS ในกรณีที่การอัปเดต BIOS ถูกขัดจังหวะ เป็นไปได้ที่ BIOS จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถใช้งานได้ ใช้การอัปเดต BIOS การกู้คืนเพื่อกู้คืนจากสภาพนี้ ต้องใช้อุปกรณ์แฟลช USB หรือ CD
  • อัปเดต iFlash BIOS [MYBDWi30.86A.0059.BI.zip] - ยูทิลิตี้ที่ใช้ DOS เพื่ออัปเดต BIOS โดยไม่คํานึงถึงระบบปฏิบัติการ ต้องใช้อุปกรณ์แฟลช USB หรือ CD

มีอะไรใหม่ในรุ่นนี้

ดู หมายเหตุรีลี สสําหรับคําแนะนําในการติดตั้ง ฮาร์ดแวร์ที่รองรับ มีอะไรใหม่แก้ไขข้อบกพร่อง และปัญหาที่ทราบ

หมาย เหตุ:

  • ไฟล์ Readme ประกอบด้วยคําแนะนําการอัปเดต BIOS สําหรับผู้ใช้ขั้นสูง และข้อมูลสําคัญอื่นๆ คุณยังสามารถค้นหาคําแนะนําโดยละเอียด ทีละขั้นตอน เกี่ยวกับวิธีการใช้วิธีการอัปเดต BIOS แต่ละวิธีเหล่านี้
  • ไม่บังคับ: ไฟล์รายการUQIที่รวมอยู่ในบันทึกนี้ให้ค่า UQI ที่สามารถใช้โดยIntel Integrator ToolkitและVCUST

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับการแก้ไขปัญหาสําหรับปัญหา BIOS ใน Intel® NUC

การดาาวน์โหลดนี้สำหรับผลิตภัณฑ์ในรายการด้านล่างเท่านั้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้