ตัวประเมินพลังงานเบื้องต้น (EPE) และตัววิเคราะห์พลังงาน

ประมาณการการใช้พลังงานจากแนวคิดการออกแบบในช่วงต้นไปจนถึงการใช้งานการออกแบบ นักออกแบบควรใช้ Power and Thermal Calculator (PTC) หรือ Early Power Estimators (EPE) ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้