ดาวน์โหลดตัวประมาณพลังงานในช่วงต้น PowerPlay อุปกรณ์ Stratix® III

Microsoft Excel 93-2007* และ
Microsoft Excel 2010* รุ่น 32 บิต

Microsoft Excel 2010* รุ่น 64 บิต

ดาวน์โหลดตัวประมาณ

ดาวน์โหลดตัวประมาณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้