ตัวประมาณพลังงานในช่วงต้นสําหรับอุปกรณ์ Intel® Stratix® 10

Microsoft Excel 93-2007* และ Microsoft Excel 2010* (32 บิตและ 64 บิต)
เครื่องมือออกแบบ Intel® Stratix® 10 FPGA Early Power Estimator (EPE) ดาวน์โหลดตัวประมาณ
เครื่องมือประมาณพลังงานอุปกรณ์ Intel Stratix 10 สําหรับ Dual-Core 1SG10M ดาวน์โหลดตัวประมาณ

เนื้อหาในหน้านี้เป็นการผสมผสานระหว่างการแปลเนื้อหาต้นฉบับภาษาอังกฤษโดยมนุษย์และคอมพิวเตอร์ เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกของคุณและเพื่อเป็นข้อมูลทั่วไปเท่านั้นและไม่ควรอ้างอิงว่าสมบูรณ์หรือถูกต้อง หากมีความขัดแย้งใด ๆ ระหว่างเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้กับคำแปล เวอร์ชันภาษาอังกฤษจะมีผลเหนือกว่าและควบคุม ดูเวอร์ชันภาษาอังกฤษของหน้านี้